1

زیباترین با ساعت دیواری خاتم کاری میناکاری

خاتم کاری با قدمت 2000 ساله می تواند یکی از قدیمی ترین ها در صنایع دستی به شمار بیاید. اما این هنر زیبا و ظریف از قدیمی ترین ها نیست و می توان مینا کاری را از قدیمی ترین صنایع دستی به شمار برد. این هنر زیبا با قدمت 5000 ساله خود یکی از قدیمی ترین هنر های دستی و تجسمی بشر به شمار می رود. این هنر در قدیم بر روی فلزات گرانبها مثل طلا و همینطور مس انجام می شده که در عصر حاضر نیز این هنر دست به دست از استادان قبلی و بعدی نتقل شده است.

ادامه مطلب...
1